Realiseren 3 docks te Rosmalen

Realiseren 3 docks te Rosmalen

In Rosmalen zijn we lekker bezig met het realiseren van 3 laaddocks.

Eind november werden we benaderd om mee te denken aan het realiseren van laaddocks in een bestaand pand. Na een kostenindicatie van de werkzaamheden hebben we spoedig het traject op ons genomen om de tekeningen en vergunningsaanvraag te verzorgen. Nadat de plannen uitgewerkt op tafel lagen bij de opdrachtgever voor akkoord, is het vergunningstraject met grote spoed ingezet. Dat er een strakke deadline van toepassing is was duidelijk. Door middel van nauwe samenwerking met de gemeente `s-Hertogenbosch en het waterschap is binnen het kritieke tijdspad de vergunning verleend. Inmiddels zijn we vol in de uitvoering bezig om zorg te dragen dat deze laaddocks tijdig gebruikt kunnen worden door Arendje Verhuur zodra zij verhuizen naar deze mooie locatie.

Met dank aan Arendje Verhuur voor deze fijne klus.

Bij interesse in het bouwen van Laaddocks? Zie: laaddock-bouwen


073 599 1541